Pyramid effektiviserar våra projekt!
Jan Bylander , Inköp/ Eftermarknad

Andon Robotics är ca 10 anställda och omsätter 40 miljoner. Andon Robotics är ett systemhus fokuserat på lösningar för robotiserad lågserieproduktion. Andon är en komplett partner för integrering av robotar i produktion.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

CITK AB är Pyramidåterförsäljare åt Andon Robotics AB. Besök CITK AB på citk.se.

Andon Robotics AB

CITK och Andon Robotics har i ett gemensamt projekt infört Pyramid Business Studio som nytt affärssystem. En av målsättningarna med ett nytt system var att minimera dubbelarbete och förbättra leveranssäkerheten.

Med hjälp av Pyramid har vi lyckats att minska våra administrativa kostnader väsentligt och samtidigt effektiviserat våra projektgenomföranden säger Jan Bylander ansvarig på Andon.

Företagsfakta

Andon Robotics är ca 10 anställda och omsätter 40 miljoner. Andon Robotics är ett systemhus fokuserat på lösningar för robotiserad lågserieproduktion. Andon är en komplett partner för integrering av robotar i produktion.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

Pyramidåterförsäljare

CITK AB är Pyramidåterförsäljare åt Andon Robotics AB.
Besök CITK AB på citk.se.

Referenser i samma bransch