Pyramid skapar förutsättningar för att effektivisera våra affärsprocesser kontinuerligt

Allianceplus AB startade 1991 med städ- och kringtjänster som sin kärnverksamhet. Idag erbjuder vi ett brett utbud av tjänster inom lokalvård och facility management med leverans över hela Sverige. Vi växer kraftigt och omsätter idag omkring 500 Mkr och har ungefär 1700 medarbetare, siffror som ständigt ökar. Tillsammans med våra kollegor i Danmark är vi 3400 medarbetare, vilket gör oss till en av Skandinaviens största partner i servicebranschen. Utifrån våra värderingar engagemang, ansvarstagande och nyfikenhet, ett starkt medarbetarfokus och service som kärnverksamhet blir vi förstahandsvalet för våra kunder!

Branschtillhörighet
  • Service- och underhållssektorn

CITK IT Konsult AB är pyramidåterförsäljare åt Allianceplus AB. Besök CITK IT Konsult AB på citk.se.

CITK IT Konsult AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
CITK IT Konsult AB tilläggstjänster
  • Erbjuder inga tilläggstjänster

Allianceplus AB

Pyramid skapar förutsättningar för att effektivisera våra affärsprocesser kontinuerligt

Vi är ett tjänsteföretag som verkar i städbranschen. Dagens krav på oss som städleverantör är inte bara att vi skall göra rent! Vi måste också kunna arbeta effektivt och vara prisvärda. Våra kunder återfinns bland företag inom handel och industri. Vi arbetar också med uppdrag åt myndigheter och kommuner som exempelvis skolor. Vi har i samarbete med CITK IT Konsult AB infört system som stödjer alla affärsprocesser i företaget. Med Pyramid som affärssystem har vi kontinuerligt ökat vår effektivitet och kontroll. CITK har även hand om vår drift och teknik. Det, plus Pyramid uppfyller kraven som vi har på en helhetsleverantör med totalansvar. Eftersom vår verksamhet är geografiskt spridd över hela landet kräver detta en väl genomtänkt plattform som stödjer våra krav på tillgänglighet och säkerhet. Pyramid och övriga stödsystem fungerar väl i vår citrixmiljö.

Företagsfakta

Allianceplus AB startade 1991 med städ- och kringtjänster som sin kärnverksamhet. Idag erbjuder vi ett brett utbud av tjänster inom lokalvård och facility management med leverans över hela Sverige. Vi växer kraftigt och omsätter idag omkring 500 Mkr och har ungefär 1700 medarbetare, siffror som ständigt ökar. Tillsammans med våra kollegor i Danmark är vi 3400 medarbetare, vilket gör oss till en av Skandinaviens största partner i servicebranschen. Utifrån våra värderingar engagemang, ansvarstagande och nyfikenhet, ett starkt medarbetarfokus och service som kärnverksamhet blir vi förstahandsvalet för våra kunder!

Branschtillhörighet
  • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

CITK IT Konsult AB är pyramidåterförsäljare åt Allianceplus AB.
Besök CITK IT Konsult AB på citk.se.

CITK IT Konsult AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
CITK IT Konsult AB tilläggstjänster
  • Erbjuder inga tilläggstjänster

Referenser i samma bransch