En lösning som uppskattas av både köpare och säljare.
Susanne Larsson

Företaget startades 1991 i Malmö på Fosie Industriområde där vi fortfarande är etablerade. Vi är idag fem anställda och tillsammans har vi över 40 års erfarenhet i branschen och med stor kompetens av de produktområden som vi arbetar med. Hög service är viktigt för oss, vi hjälper dig att hitta rätt lösning för ditt unika behov t.ex. remberäkning, filterproblem, montering och demontering av lager. Vi har ett stort utbud av kullager, kilremmar, luftfilter, elmotorer och vibrationsdämpare m.m. En stor styrka finns också inom det leverantörsled vi arbetar med. Vi tar tillvara på alla våra leverantörers erfarenheter från de olika marknaderna genom leverantörer som: Optibelt, Camfil, för att nämna några!

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Agera Industritillbehör AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Agera Industritillbehör AB

Situation och utmaning

Agera började arbeta i Pyramid redan 1993 med en DOS-baserad version. 2.10. Pyramid har sedan dess stått för det dagliga arbetet med att skapa kundorder, inköp samt bokföring och redovisning.

När en betydelsefull leverantör önskade ett mer automatiskt flöde för inköp och leveransinformation kopplades Proclient in för att hjälpa oss med de rätta insatserna som krävdes.

Lösning

Genom Plusfunktionen ”EDI valfria register” möjliggjordes en lösning för att skicka inköpsinformation mellan parterna med minskad handpåläggning. Proclient bistod med test av leverantörens datafiler och uppsättning av export/import av filerna.

Plusfunktionen kan användas för en mängd olika interaktioner mellan olika system, allt från kundorder till fakturering. 

Effekt och resultat

Kommunikationen med leverantörer går smidigare och leveransbesked från dem uppdaterar Pyramid automatiskt med information om leveranstider och antal paket som skickats. En lösning som uppskattas av både köpare och säljare.

Företagsfakta

Företaget startades 1991 i Malmö på Fosie Industriområde där vi fortfarande är etablerade. Vi är idag fem anställda och tillsammans har vi över 40 års erfarenhet i branschen och med stor kompetens av de produktområden som vi arbetar med. Hög service är viktigt för oss, vi hjälper dig att hitta rätt lösning för ditt unika behov t.ex. remberäkning, filterproblem, montering och demontering av lager. Vi har ett stort utbud av kullager, kilremmar, luftfilter, elmotorer och vibrationsdämpare m.m. En stor styrka finns också inom det leverantörsled vi arbetar med. Vi tar tillvara på alla våra leverantörers erfarenheter från de olika marknaderna genom leverantörer som: Optibelt, Camfil, för att nämna några!

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Agera Industritillbehör AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.

Referenser i samma bransch