Med Pyramid har vi fått ett stabilt system med en tillverkningsmodul som är tillräckligt lättarbetad även för mindre företag
Jonas Ericson Nihlstorp , VD

Afriso Ema AB utarbetar lösningar för säker hantering av explosiva och giftiga produkter. Produktområden är, nivåövervakning, värme-kontroll, gasövervakning, tryck och temperatur. Kunderna finns inom industri, försvar, kommun och stat.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Afriso Ema AB. Besök KR System AB på krsystem.se.

Afriso Ema AB

Afriso använder idag Pyramid fullt ut på huvudkontoret, både tillverkning, order/lager/inköp, redovisning och serviceorder. MPL-modulen används för att ta kontroll över och effektivisera artikelflödet gentemot externa legotillverkare.

Man har nyligen driftsatt kundvårdsmodulen och säljarna kan därför arbeta på resande fot i mobile office och på lokalkontoret i Växjö arbetar säljare online via Internet.

Företagsfakta

Afriso Ema AB utarbetar lösningar för säker hantering av explosiva och giftiga produkter. Produktområden är, nivåövervakning, värme-kontroll, gasövervakning, tryck och temperatur. Kunderna finns inom industri, försvar, kommun och stat.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Afriso Ema AB.
Besök KR System AB på krsystem.se.

Referenser i samma bransch