Med Pyramid har vi fått ett stabilt system med en tillverkningsmodul som är tillräckligt lättarbetad även för mindre företag
Jonas Ericson Nihlstorp , VD

Afriso Ema AB utarbetar lösningar för säker hantering av explosiva och giftiga produkter. Produktområden är, nivåövervakning, värme-kontroll, gasövervakning, tryck och temperatur. Kunderna finns inom industri, försvar, kommun och stat.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

KR System AB är pyramidåterförsäljare åt Afriso Ema AB. Besök KR System AB på krsystem.se.

KR System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
KR System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Afriso Ema AB

Med Pyramid har vi fått ett stabilt system med en tillverkningsmodul som är tillräckligt lättarbetad även för mindre företag

- Jonas Ericson Nihlstorp , VD

Afriso använder idag Pyramid fullt ut på huvudkontoret, både tillverkning, order/lager/inköp, redovisning och serviceorder. MPL-modulen används för att ta kontroll över och effektivisera artikelflödet gentemot externa legotillverkare. Man har nyligen driftsatt kundvårdsmodulen och säljarna kan därför arbeta på resande fot i mobile office och på lokalkontoret i Växjö arbetar säljare online via Internet.

Företagsfakta

Afriso Ema AB utarbetar lösningar för säker hantering av explosiva och giftiga produkter. Produktområden är, nivåövervakning, värme-kontroll, gasövervakning, tryck och temperatur. Kunderna finns inom industri, försvar, kommun och stat.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är pyramidåterförsäljare åt Afriso Ema AB.
Besök KR System AB på krsystem.se.

KR System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
KR System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Referenser i samma bransch