Pyramids flexibilitet avgjorde vårt val
Kjell Axelsson , Styrelseordförande

Adelsö Entreprenad & Transport AB är ett privatägt företag som under de senaste åren genomgått en mycket kraftig expansion. Affärsmodellen bygger på att genom delaktighet i ett tidigt skede och med företagets samlade kunskap kunna föreslå en helhetslösning med väl genomtänkt ekonomi. Vår ambition är att alltid göra byggprocessen så enkel som möjligt för våra kunder. Vår personal utbildas kontinuerligt för att öka kompetensen och idag finns drygt 60 anställda samt ett 20-tal underleverantörer, alla med mycket goda kunskaper om de arbetsuppgifter som skall utföras för varje enskilt projekt. För att uppnå våra högt ställda mål har vi också certifierat oss enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Branschtillhörighet
  • Entreprenad företag

Wiig Data AB är Pyramidåterförsäljare åt Adelsö Entreprenad och Transport AB. Besök Wiig Data AB på wiigdata.se.

Adelsö Entreprenad och Transport AB

Med vår speciella affärsinriktning inom entreprenadbranschen var det inget affärssystem som fungerade precis som vi önskade. I Pyramid fann vi ett system som kunde nyttjas på många olika sätt, troligen fler sätt än vad utvecklarna tänkt sig, och denna flexibilitet gjorde att vi kunde få ut allt det vi behövde ur systemet. Tack vare Wiig Data’s goda och kreativa kunskap om Pyramid blev lösningen mycket bra.

Företagsfakta

Adelsö Entreprenad & Transport AB är ett privatägt företag som under de senaste åren genomgått en mycket kraftig expansion. Affärsmodellen bygger på att genom delaktighet i ett tidigt skede och med företagets samlade kunskap kunna föreslå en helhetslösning med väl genomtänkt ekonomi. Vår ambition är att alltid göra byggprocessen så enkel som möjligt för våra kunder. Vår personal utbildas kontinuerligt för att öka kompetensen och idag finns drygt 60 anställda samt ett 20-tal underleverantörer, alla med mycket goda kunskaper om de arbetsuppgifter som skall utföras för varje enskilt projekt. För att uppnå våra högt ställda mål har vi också certifierat oss enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Branschtillhörighet
  • Entreprenad företag

Pyramidåterförsäljare

Wiig Data AB är Pyramidåterförsäljare åt Adelsö Entreprenad och Transport AB.
Besök Wiig Data AB på wiigdata.se.