För varje år blir vi mer och mer övertygade om att vi valt rätt!
Lars Lilja , CFO

ACG Gruppen AB . I Sverige finns dotterbolagen ACG Nyström AB, ACG Pulse AB, ACG Accent AB, ACG Fyrtal AB, ACG Elec Sweden AB, ACG Kinna Automatic AB samt Eskils Tryckeri AB. Koncernen omsätter drygt 400 miljoner och har 225 anställda.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

INVID Jönköping AB är Pyramidåterförsäljare åt ACG Gruppen AB. Besök INVID Jönköping AB på invid.se/sv/tjanster/smarta-processer/affarssystem-pyramid-business-studio/pyramid-business-studio/.

ACG Gruppen AB

ACG Gruppen, med huvudkontor i Borås, är en koncern bestående av 7 svenska bolag och 8 bolag i vardera Finland, Estland, Lettland, Litauen, Ukraina, Danmark och Hong Kong. ”Att välja ett nytt affärssystem är en stor och svår process”, säger Lars Lilja CFO inom ACG-Gruppen. ”Men efter 8 år med Pyramid Business Studio, och Invid som leverantör, blir vi mer och mer övertygade om att vi har valt rätt.”

Vi använder affärssystemet Pyramid Business Studio i 4 av våra svenska dotterbolag, vilka var och ett har sina speciella önskemål om funktioner i systemet. I ACG Nyström AB och ACG Fyrtal AB använder vi oss av Pyrmids E-handel och i ACG Pulse AB, ACG Kinna Automatik AB och ACG Accent AB kör vi MPS-modulen. I ACG Accent AB som utvecklar kreativa produktmärkningskoncept för företag inom teko-industrin har vi kommit längst med att utnyttja Pyramids fantastiska egenskaper att kunna koppla elektroniska dokument till offerter, ordrar och inköp. Vi har här kunnat ersätta all tidigare pappers-hantering med digitalt sparade dokument i Pyramid och därmed möjliggjort lätt åtkomst för alla när som helst.

ACG accent har även ett egenutvecklat webbsystem "Market" som är integrerat med Pyramid och där alla uppgifter som behövs för en order automatiskt läses in i och bearbetas av affärssystemet. Vi har även personal i Hong Kong som arbetar i Pyramid med order och lager.

Vi valde Pyramid som affärssystem för dess moderna gränssnitt, lätthanterliga rapportgenerator och sättet att arbeta med Tickers. Dessutom fick vi stort förtroende för de konsulter som hjälpte oss att implementera systemet. Bredden i vår verksamhet medför att vi måste ha ett system som både är användarvänligt och flexibelt. Då verksamheten ständig utvecklas är det viktigt att ha ett system som man kan växa med.

Företagsfakta

ACG Gruppen AB . I Sverige finns dotterbolagen ACG Nyström AB, ACG Pulse AB, ACG Accent AB, ACG Fyrtal AB, ACG Elec Sweden AB, ACG Kinna Automatic AB samt Eskils Tryckeri AB. Koncernen omsätter drygt 400 miljoner och har 225 anställda.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

INVID Jönköping AB är Pyramidåterförsäljare åt ACG Gruppen AB.
Besök INVID Jönköping AB på invid.se/sv/tjanster/smarta-processer/affarssystem-pyramid-business-studio/pyramid-business-studio/.

Referenser i samma bransch