Vi har verksamheten i ett enda system
Johan Lindberg , CFO

ABIGO Medical AB är ett stort svenskt familjeägt läkemedelsföretag. Huvudkontoret är beläget i Askim med dotterbolag i Danmark,Norge och Finland. ABIGO har egen forskning och utveckling, tillverkning och marknadsföring. Företaget är verksamt inom två områden, läkemedel och medicintekniska produkter. Tillverkning av medicintekniska produkter sker i egen fabrik i Askersund, Sverige. Företaget är internationellt verksamt och under kraftig expansion. Omsättning: 400 Mkr och företaget har ca 165 anställda.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Abigo Medical AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Abigo Medical AB

Kundens situation och utmaning

ABIGO Medical har haft Pyramid sedan 2004. Då företaget har vuxit och med åren lagt till nya moduler och ökat antal användare i Pyramid stod det klart 2012 att systemet behövde ses över. Valet var enkelt för ABIGO, Pyramid är det system som företaget kan växa tillsammans med och under 2012 börjades en ”ominstallation” av Pyramid, där man gjorde en ny setup i systemet med en helt ny ekonomisk modell.

Vår lösning

Nya moduler och tillvalsmoduler infördes såsom Lager/Kostnadspåföring, Inköpspåföring, Projekthantering, E- faktura Leverantör med M- attest och inventarieregister. Flera funktioner/begrepp i Pyramid implementerades på nytt sätt för att kunna stödja den nya modellen. Legotillverkningen automatiserades, lageromföring började användas för att automatisera och få styrning på lagerförflyttningar, preliminärverifikat började användas på nytt sätt för att fördela interna kostnader mm.

Effekt och resultat

Nyinstallationen av Pyramid resulterade i korrekt, pålitlig och spårbar information för alla avdelningar på företaget. Med nya Pyramid minskades personberoendet genom ökad transparens och förenklad struktur. Även det dagliga arbetet förenklades och automatiserades vilket har minskat kostnader och risken för handhavandefel.

Företagsfakta

ABIGO Medical AB är ett stort svenskt familjeägt läkemedelsföretag. Huvudkontoret är beläget i Askim med dotterbolag i Danmark,Norge och Finland. ABIGO har egen forskning och utveckling, tillverkning och marknadsföring. Företaget är verksamt inom två områden, läkemedel och medicintekniska produkter. Tillverkning av medicintekniska produkter sker i egen fabrik i Askersund, Sverige. Företaget är internationellt verksamt och under kraftig expansion. Omsättning: 400 Mkr och företaget har ca 165 anställda.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Abigo Medical AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.

Referenser i samma bransch