En svensk klassiker tar hjälp av Pyramid!
Hans Johansson

AB Roberts har sedan 1910 tillverkat aromer och extrakter till flera av Sveriges mest välkända och omtyckta läskedrycker. Bl a julmust och Champis. Företaget är beläget i Örebro, har 14 anställda och en omsättning (2008) på 22 milj sek.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

CITK IT Konsult AB är pyramidåterförsäljare åt AB Roberts. Besök CITK IT Konsult AB på citk.se.

CITK IT Konsult AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
CITK IT Konsult AB tilläggstjänster
  • Erbjuder inga tilläggstjänster

AB Roberts

En svensk klassiker tar hjälp av Pyramid!

- Hans Johansson

Det anrika Örebroföretaget AB Roberts som tillverkar extrakt och aromer till bl a vår Julmust och även Champis bytte till Pyramid som sitt affärssystem under hösten 2008. Bytet av affärssystem föregicks av att två Pyramidkonsulter gjorde en förstudie för att ta reda på Roberts behov och önskemål på ett nytt affärssystem. - Vårt förra affärssystem hade under årens lopp utvecklats alltmer mot stora företag, vi upplevde det som tungjobbat, kostsamt och inte flexibelt. Förstudien visade att Pyramid skulle kunna spara tid och förenkla vårt dagliga arbete i systemet. - För ett tillverkande företag inom livsmedelsindustrin är det oerhört viktigt med spårbarhet. Alla ingredienser och färdiga produkter måste hanteras med batchnummer så att vi alltid kan ta reda på exakt vad en färdig produkt innehåller. I Pyramid använder vi batchnummer på det mesta vilket gör det möjligt att spåra minsta ingrediens tillbaka till leverantören. Alla inköpta ingredienser passerar genom labbet där de testas och godkänns innan de når produktionen, i Pyramid innebär det att nyanlända produkter är spärrade mot användning tills labbet godkänt dem. - Tidigare hade vi ett affärssystem och ett separat säljstöd. Med Pyramid är säljstödet en integrerad del av affärssystemet vilket gör att vi som jobbar med försäljning har snabbare åtkomst till all information om kunden. - Inom koncernen har vi även en verksamhet med uthyrning av fastigheter som också har Pyramid som affärssystem. Det är smidigt för oss att kunna använda samma system även om verksamheterna är av skilda slag. - Nu har vi använt Pyramid under drygt ett halvår och vi börjar känna oss hemma i systemet även om det fortfarande finns mycket att lära sig och växa in i.

Företagsfakta

AB Roberts har sedan 1910 tillverkat aromer och extrakter till flera av Sveriges mest välkända och omtyckta läskedrycker. Bl a julmust och Champis. Företaget är beläget i Örebro, har 14 anställda och en omsättning (2008) på 22 milj sek.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

CITK IT Konsult AB är pyramidåterförsäljare åt AB Roberts.
Besök CITK IT Konsult AB på citk.se.

CITK IT Konsult AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
CITK IT Konsult AB tilläggstjänster
  • Erbjuder inga tilläggstjänster

Referenser i samma bransch