Pyramid ska ta med oss till framtiden
Maria Elken Person , Ekonomi- och HR-chef

AB Göta kanalbolag grundades år 1810 och driver olika verksamheter såsom kanaltrafik, upprustning och underhåll av det historiska byggnadsverket, fastighets- och skogsförvaltning. Omsättning: 50 MSEK per år. Antal anställda 2020: 23 åretrunt- och cirka 100 säsongs-anställda.

Branschtillhörighet
  • Service- och underhållssektorn

Dizparc Rationell IT är Pyramidåterförsäljare åt AB Göta kanalbolag. Besök Dizparc Rationell IT på dizparc.se/linkoping.

AB Göta kanalbolag

AB Göta kanalbolag grundades 1810 och hör till de äldsta bolagen i Sverige. Vi har flera olika verksamheter inom bolaget vilket ställer stora krav på våra affärs- och analyssystem.

För att bli effektivare i våra analyser men även vår uppföljning och vår dokumenthantering kommer vi tillsammans med Rationell IT och Pyramid utveckla våra administrativa rutiner. Vi har använt Pyramid över 10 år. Under den tiden har programmet utvecklats en hel del.

Nu vill vi utvecklas mer och utnyttja programmet mer. Fördelen med Pyramid är att vi kan använda olika moduler, för de olika verksamhetsgrenarna, utan att behöva ha olika system för det. Vi har sedan ett antal år haft nytta av Pyramids scanning av leverantörsfakturor och e-fakturor. Det effektiviserar processen både ekonomiskt och tidsmässigt. Vi har stationer ute längs kanalen där godkännande ska ske, det kan nu skötas helt i datorn på plats. 

Vi är ett anrikt gammalt bolag, men vi vill ligga i framkant i att driva ett effektivt företag. Kravet på en bra och säker systemlösning är hög. Här ser vi att både Rationell IT och Pyramid kommer att bli bra partners. Med Pyramid ska vi ta oss till framtiden genom att utveckla analys- och dokumenthanteringsverktyg.

Göta kanal är Sveriges största kulturhistoriska byggnadsverk, och är en av Sveriges mest kända och välbesökta turistattraktioner. Mellan 1810 och 1832 skapades den 190 km långa kanalen, varav 87 km grävdes för hand av totalt 58 000 svenska soldater. Initiativtagare och byggherre var Baltzar von Platen. Göta kanal sträcker sig mellan Mem vid Östersjön och Sjötorp vid Vänern och har 58 slussar. Tillsammans med Trollhätte kanal förbinder Göta kanal Stockholm och Göteborg vattenvägen.

Företagsfakta

AB Göta kanalbolag grundades år 1810 och driver olika verksamheter såsom kanaltrafik, upprustning och underhåll av det historiska byggnadsverket, fastighets- och skogsförvaltning. Omsättning: 50 MSEK per år. Antal anställda 2020: 23 åretrunt- och cirka 100 säsongs-anställda.

Branschtillhörighet
  • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

Dizparc Rationell IT är Pyramidåterförsäljare åt AB Göta kanalbolag.
Besök Dizparc Rationell IT på dizparc.se/linkoping.

Referenser i samma bransch