Reklamation

Reklamation

Alla företag har reklamationer, så med modulen reklamation kan du få bra systemstöd för dessa.

Uppföljning över vilka kunder, leverantörer och artiklar som skapar problem ger dig möjlighet att angripa problemen där de oftast uppstår. För att dokumentera samtal, brev, mail, bilder mm kan aktiviteter enkelt kopplas till reklamationen.

440_reklamation.png
440 Reklamation
440 Reklamation ger en god överblick av reklamationer för en specifik artikel.

Kundreklamation

Hantera reklamationsärenden smidigt för bra kundrelation!

Reklamationsärenden registreras med möjlighet att direkt skapa ersättningsleverans till kunden. Om reklamerad vara ska skickas tillbaks finns naturligtvis en returblankett för detta. När returen har kommit görs en bedömning om varan ska in på lager eller kasseras.

Kreditfaktura till kunden kan enkelt skapas direkt från reklamationsärendet.
Statusändringar på reklamationsärendet kan du snabbt meddela kunden via sms eller mail.

Leverantörsreklamation

Levererar dina leverantörer rätt kvalitet?

Reklamationsärenden registreras med möjlighet att skapa ersättningsinköp mot leverantören. Du kan skicka en reklamationsförfrågan till leverantören för besked om hur reklamationen ska behandlas. Du kan även samla ihop flera inköp på ett reklamationsärende för att vid ett senare tillfälle returnera varorna till leverantör.

När kreditfakturan kommer märks reklamationsärendet med detta så att du får kontroll på dina kostnader.

Alla moduler