Produktkonfiguratorn

Produktkonfiguratorn

Ofta är det ett fåtal personer som kan regelverket för konfigureringen av en produkt.

Med Produktkonfiguratorn kan du effektivt bygga regelverk som gör att all personal kan sälja och registrera korrekta offerter/ordrar/tillverkningsordrar/produktstrukturer.

Konfiguratormallar

Med hjälp av mallar kan du skapa regler och villkor för konfigurering. Därmed behövs det mindre antal produkter och underhållet minskar.

751_produktkonfigurator.png
Rutin 751
Rutin 751 - huvuddialog för produktkonfiguratorn
751_registervård_produktkonfigurator.png
Rutin 751
Rutin 751 - registervård för produktkonfiguratorn

Regler och villkor

Reglerna och villkoren som formuleras för konfiguratormallen, styr vilka val som är möjliga vid konfigurering. Förutom att styra val av möjliga artiklar, kan även specificerande text väljas in. Variabler kan definieras och styra beräkningar och valmöjligheter. Regler för antal kan anges, liksom formler för att beräkna och automatiskt göra val av artiklar.

Alla moduler