PDA Tillverkning

PDA Tillverkning

PDA Solutions är en grupp av produkter som effektiviserar ditt dagliga arbete med hjälp av handdatorer.  PDA Tillverkning förenklar arbetet med materialuttag till dina tillverkningsorder.

PDA TO materialuttag

Med hjälp av PDA Tillverkning – TO Materialuttag har du möjlighet att via handdatorn rapportera materialuttag direkt mot företagets tillverkningsorder.

Avvikelser kan rapporteras i form av materialkassation för att få en bättre uppföljning av kostnader.

Anpassningsbart

PDA Tillverkning är fullt anpassningsbar med konsultstudion och går därmed att skräddarsy för att passa just din verksamhet.

Se även våra andra moduler i PDA Solutions, PDA Order och PDA Lager.

Alla moduler