Koppling TA-System

Koppling TA-System

Följ dina transportuppdrag med hjälp av kommunikation mellan Pyramid Business Studio och TA-systemet (LogTrade Distribution 2.0).

Du kan se Uppdragsid, sändnings-id, produkt samt vilken status uppdraget/sändningen just nu har eller söka efter en specifik transportsändning. 

PTC-uppdrag

Med hjälp av PTC-uppdrag uppdateras automatiskt Pyramid med de förändringar som skett på uppdragen i TA-systemet.

Fliken_koppling_TA_8013.png
Fliken Koppling TA i 8013
Fliken Koppling TA i 8013, innan sändning skapats...
Trasportdialog_411.png
Transportdialog
Transportdialogen i 411, när en sändning skapats eller transport bokats.

Alla moduler