Konsultstudio runtime

Konsultstudio runtime

Med Konsultstudion kan programkod skrivas, kopplad både till befintliga och till egna fält i Pyramids dialoger. Programmering i Konsultstudion utförs av certifierade programkonsulter. Kontakta våra återförsäljare för mer information!

Användarstudion

Genom användarstudion kan du själv redigera Pyramids dialoger genom att ändra ledtexter och lägga till, flytta och dölja fält samt ändra inmatningsordningen så att den passar dina behov. Förändringar kan sparas för en viss användare, en användargrupp eller för alla användare.Du kan också lägga till egna fält och index i Pyramids databas. Fälten blir sedan åtkomliga i dialoger, rapporter och sökbilder. Nya egna index kan direkt användas i Pyramids sökrutiner.

Språkstudion

Språkstudion används för att översätta dialoger, menyer, ledtexter etc. till främmande språk eller för att anpassa språket till din bransch. Med Språkstudion levereras ett engelskt lexikon i form av en översättningsdatabas.

Alla moduler