Koncernredovisning

Koncernredovisning

Sammanställ koncernens olika företag till en övergripande koncernredovisning. Det obegränsade antalet företag redovisas som enskilda objekt inom koncernen. Därefter sammanställs dessa på olika nivåer till delkoncerner som slutligen konsolideras till hela koncernen. Det finns även möjlighet att ange en faktor för omvärdering av kontosaldon om koncernbolaget har bokföring i annan valuta.

Koncernkonton

Det finns möjlighet att ange separata koncernkonton. Genom att ange att ett kontos saldo ska föras mot ett annat konto i koncernen undviks till exempel att försäljning mellan olika bolag ökar koncernens totala omsättning. Manuella bokningar kan enkelt göras på koncernnivå.

Ingående balanser och budget

På samma sätt som koncernbolagens utfall under perioderna konsolideras, sammanställs koncernbolagens ingående balanser och budget. För budgetkonsolideringar finns dessutom möjligheten att kombinera olika budgetar i koncernbolagen på valfritt sätt.

Alla moduler