Importrutiner

Importrutiner

Pyramid Importrutiner är modulen som hjälper dig att importera information från externa system till Pyramid. Olika typer av filer kan importeras enligt filbeskrivningar som byggs upp i modulens egen filbeskrivningsgenerator (FIGGE). Importfilerna kan ha filtyperna tabb, fasta positioner, komma- och semikolonseparerade filer. Det går även att importera information till datanummer som lagts till med hjälp av Design Studio.

Korrigera i arbetsregistret

Korrigera felaktigt inlästa poster innan överföring görs till Pyramid. Inställningar finns för att kunder och artiklar automatiskt nyregistreras när poster läses in. I samband med inläsningen går det att skriva ut blanketter som t ex fakturor och plocklistor.

Alla moduler