Import Bokföring

Import Bokföring

Finns det ett behov av att läsa in bokföringsdata från andra system till Pyramid Redovisning gör du det enkelt med Pyramid Import Bokföring. För varje typ av importfil skapar du en ny och unik filbeskrivning.

Flera olika filbeskrivningar

Skapa själv de filbeskrivningar som bäst passar dig och namnge dem så att du lätt hittar. Flera beskrivningar kan finnas samtidigt för olika typer av filer. Som standard följer formaten KO (Kontek) och SIE4 med.Kontroll av filens data sker före överföring, så att till exempel antalet transaktioner stämmer och verifikaten balanserar. Manuell kontroll, korrigering och makulering kan ske vid inläsningen om så önskas.

SIE-filer

Vid inläsning kan du välja att uppdatera kontoplanen med konton som finns i SIE4-filen. Du kan också välja att skapa nya objekt och avdelningar som Pyramid hittar när den går igenom SIE4-filen.

Alla moduler