Företagsupplysning

Företagsupplysning

Företagsupplysning är en modul med syfte att integrerat göra kreditupplysningar, adressuppdatering och ge hjälp vid nyregistrering/ uppdatering av kunder/leverantörer i Pyramid.

Creditsafe

Modulen Företagsupplysning är framtagen i samarbete med Creditsafe och informationen hämtas från deras databaser.

Image 004.png
Integrerad miljö
Tack vare den integrerade miljön för företagsupplysning i Pyramid har du full kontroll över de uppgifter du får.
Image 005.png
PTC, Pyramid Traffic Control
Enkel_kreditupplysning.png
Enkel kreditupplysning

Alla moduler