Företagsupplysning

Företagsupplysning

En integrerad funktion för aktuella uppgifter om dina kunder och leverantörer.

Företagsupplysning är en modul med syfte att integrerat göra kreditupplysningar, adressuppdatering och ge hjälp vid nyregistrering/uppdatering av kunder/leverantörer i Pyramid.
Modulen ger även möjlighet till bevakning och utlandsupplysningar.

Creditsafe levererar uppgifterna

Modulen Företagsupplysning är framtagen i samarbete med Creditsafe och informationen hämtas från deras databaser för ständigt aktuella uppgifter.

Utan installation kan konto enkelt skapas direkt i Pyramid. Det går även att sluta avtal med Creditsafe för att använda företagsupplysningsmodulen.

Tack vare integrerade upplysningar kan företagsregistret enkelt eller automatiskt uppdateras med aktuell information, varna eller stoppa företag med dålig ratingpoäng. Det är lätt att se den senaste kreditupplysningen i t.ex. ett orderläge eftersom den är knuten till kunden.

Du får enkelt en bra översikt över de upplysningar du hämtar hem via Pyramid och Creditsafe.

Automatisk hämtning av uppgifter

Bevakningen är en tilläggstjänst i modulen. Här hjälper PTC (Pyramid Traffic Control) till att hämta tillbaka aktuell information på företagen när något förändrats. Vad som ska bevakas och om företagsregistret automatiskt ska uppdateras går att ställa in i egenskaperna.

Utlandsupplysningar

Från version 4.15 så kan kreditupplysningar göras på en rad viktiga handelsländer där Creditsafe är aktiva.

Image 004.png
Integrerad miljö
Automatisk uppdatering med bevakning och PTC.
Creditssafe_storkreditupplysning.png
Stor kreditupplysning med utökade ratingkommentarer.
Ratingskalan är också uppdaterad där skalan går från ”mycket hög risk” i rött till ”mycket låg risk” i grönt.
Creditsafe_utlandsbevakning.png
Utlandsupplysning

 

Med Pyramid företagsupplysning kan du:

 • Hålla koll på företagens risknivå via rating.
 • Få direkt uppdatering av adressinfo.
 • Köra registertvätt med kredituppdatering.
 • Minimera kreditförluster med automatisk ändring av kundstatus.
 • Hålla koll på kunder, kundprospekt- och leverantörers betalningsförmåga.
 • Bevaka företagsregistret passivt med hjälp av PTC.
 • Utlandsupplysningar.
 • Använda kreditinformation i e-handel, Kassa och Phone 4.

För vem?

Pyramid företagsupplysning lämpar sig för de företag som vill ha koll på kunders och leverantörers betalningsförmåga. Upplysningen fungerar utmärkt både för små och stora företag.

Vad krävs?

 • Modulen Företagsupplysning
 • Avtal med Unikum direkt skapat i Pyramid eller avtal med Creditsafe
 • Bevakning, en prenumerationstjänst som adderas i separat beställning.
 • Utlandsupplysningar kräver ett avtal med Creditsafe (version 4.15)

Hämta produktblad

Här kan du hämta produktblad i PDF-format för Pyramid Företagsupplysning

Alla moduler