Flerlager

Flerlager

Har ditt företag filialer på olika orter är Pyramid Flerlager den modul som hjälper dig att hålla reda på dina lagersaldon. I sökdialoger för artiklar visas i första hand totalsaldot, men det går också utmärkt att se vilka lagersaldo, reserveringar och inköp som finns på varje lager för sig.

Order, beställningspunkter och inventering

När en kundorder eller en inköpsorder registreras görs detta mot ett visst lager med möjlighet att ändra vid leverans. Självklart kan du även göra lagomföringar mellan dina lager. Lagervärdering kan göras på det enskilda lagret precis som lagerplats och inköpsparametrar kan anges per lager. Inventeringar görs alltid per lager.

Butikslager inget problem

Pyramid Flerlager kan användas tillsammans med Pyramid Kassa/Butik för att hantera ett speciellt butikslager. Lagerstället kan automatiskt ingå i försäljningskonteringen för uppföljning i redovisningen.

410_order_saldoinformation.png
840 - Flik rader med saldoinformation
8011_artikelcentral_lagersaldo.png
8011 - Flik lagersaldo

Alla moduler