Behörighet

Behörighet

Vem får göra vad? Olika användare kan få behörighet till olika delar och funktioner i systemet. Behörighetssystemet utgår från att du till varje signatur anger behörighet. Vid inloggning får användaren tillgång till de funktioner och rutiner som den har fått tillgång till.

Behörighetsgrupper

Med behörighetsgrupper kan du tilldela behörighet till rutiner och funktioner för flera användare samtidigt.

Spärra eller ge extra behörighet

Möjlighet finns att per signatur, spärra eller ge tillgång till en huvudmeny eller rutin som ligger utanför den redan angivna nivån. Denna förändring av behörighet kan vara temporär eller permanent.

Alla moduler