Användarstudio

Användarstudio

Här kan du själv redigera Pyramids dialoger genom att ändra texter och lägga till, flytta och dölja fält. Du kan även ändra fälts inmatningsordning för att anpassa den efter dina behov. Förändringar kan sparas för en viss användare, en användargrupp eller för alla användare. Du kan också lägga till egna fält och index i Pyramids databas. Fälten blir sedan åtkomliga i dialoger, rapporter och sökbilder. Nya egna index kan direkt användas i Pyramids sökrutiner.

Konsultstudion

Med Konsultstudion kan mer avancerad programkod skrivas, kopplad både till befintliga och till egna fält i Pyramids dialoger. Programmering i Konsultstudion utförs av certifierade programkonsulter. Kontakta våra återförsäljare för mer information!

Språkstudion

Språkstudion används för att översätta dialoger, menyer, ledtexter etc. till främmande språk eller för att anpassa språket till din bransch. Med Språkstudion levereras ett engelskt lexikon i form av en översättningsdatabas.

Alla moduler