Fakturering Basmodul

Med Pyramid Fakturering kan du fakturera hur du vill och när du vill. Samlingsfakturera, fakturera i förskott (aconto), fakturera en och en eller kontraktsfakturera periodiskt. Din verksamhet och dina kunder bestämmer hur.

Fakturering


Fakturera efter dina kunders önskemål

Med Pyramid Fakturering är det både flexibelt och enkelt att fakturera. Utöver det enkla fakturaunderlaget kan du även samlingsfakturera, förskottsfakturera, använda acontoplaner eller kontrakt/avtalsfakturera. Låt dina kunder bestämma, Pyramid ger dig alla möjligheter! Med fakturaattest kan du själv avgöra när en rapportering ska faktureras. Med Pyramid Fakturering hanteras även Rot/Rut- avdrag.

Reskontra

Inbetalningar, krav och räntefakturering hanteras enkelt i Pyramid. Reskontran kan skrivas ut när som helst för valfritt datum för avstämning. Med Pyramid sparar du tid vid avstämningar! Om din bokföring inte stämmer överens med reskontran hittar Pyramid snabbt lösningen.
Med likviditetsprognosen och åldersanalysen har du kontroll på din verksamhet!

251-likviditestprognos_2.png
251 Likviditetsprognos
prognosrader.png
Prognosrader

Funktioner