Pyramid Basmoduler

Pyramids basmoduler innehåller de basfunktioner som de flesta företag behöver. De är navet i Pyramid och har stort genomslag i hela affärssystemet.

Utöver våra basmoduler finns en uppsjö Pyramid Moduler som ni kan koppla på er Pyramidlösning.

Order/ Lager/ Inköp

Order/ Lager/ Inköp

Har du behov av ett heltäckande orderflöde som både ska vara funktionsrikt men samtidigt kunna erbjuda enkla flöden? Då är Pyramids basmodul Order/Lager/Inköp helt rätt för dig.

Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontra

Med Pyramid Leverantörsreskontra har du tillgång till många funktioner som förenklar ditt arbete och gör det mindre tidskrävande!

Materialplanering

Materialplanering

Materialplanering är grunden för att hantera tillverkningsorder och strukturer bestående av material, halvfabrikat och operationer. Tillverkningsordrar kan med automatik skapas från kundorder, behovsanalys eller av andra tillverkningsorder. Produkter kan priskalkyleras och förkalkylen kan enkelt jämföras med efterkalkylen och uppdateras.

Fakturering

Fakturering

Med Pyramid Fakturering kan du fakturera hur du vill och när du vill. Samlingsfakturera, fakturera i förskott (aconto), fakturera en och en eller kontraktsfakturera periodiskt. Din verksamhet och dina kunder bestämmer hur.

Projekt

Projekt

Företag som hanterar egentillverkat material, inköpta varor, tjänster och debiterbar tid behöver en bra projekthantering. Nyckeln till ett lönsamt projekt är att veta hur det går. Med Pyramid Projekt har du full kontroll hela vägen!

Redovisning

Redovisning

Spara tid med Pyramid Redovisning och gör redovisningen enkel och arbetsbesparande. Med effektiva sökverktyg tar du snabbt fram den information som önskas för din verksamhet!

CRM/ Säljstöd

CRM/ Säljstöd

Har du behov av ett heltäckande verksamhetsstöd som kopplar samman alla delar i din verksamhet. Då är Pyramids CRM helt rätt för dig.