Handel (vit)

Handel

Pyramid för Handelsföretag ger användarna möjlighet att själv bestämma. Förändra dialoger så att de passar för dina behov. Påverka dina rapporter med hjälp av den inbyggda rapport-generatorn. Sök, analysera, behandla och dela information smidigt och enkelt. Pyramids flexibilitet - din frihet!

Effektiv orderläggning

Du förenklar flödet vid orderläggning genom att låta affärssystemet hämta mycket av informationen automatiskt när du skapar dina kundorder. Man kan enkelt kopiera en order, vilket är smidigt för den som har återkommande beställningar. På så vis slipper du registrera allt på nytt och kan fokusera på att hantera orderflödet.

Mångsidig hantering av prislistor

Det är inte helt ovanligt att företag har behov av att kunna hantera flera olika prislistor. I Pyramid har vi tagit detta i behåll och därför utvecklat funktioner och verktyg för prislistor, som idag är väldigt uppskattade.

 

Systemet hämtar priset

Flera möjligheter vid prissättning av artiklar som man enkelt kan hantera och reglera i kundavtal, prislistor eller kampanjer. Systemet håller reda på vilket pris som det ska hämta, under olika förutsättningar. Vidare kan man även basera prislistorna på varandra. Mångsidigheten i funktionen gör det möjligt att hantera priser genom olika nivåer, stafflingar, rabatter och fast pris för att nämna några varianter.

Inköpsrutiner på flera nivåer

Som handelsföretag strävar man ständig efter att optimera inköpen och lägger därför stor vikt vid inköpsplanering. En del företag behöver planera inköp efter säsong, medan andra vill ha en automatisk indikator för inköp. Affärssystemet Pyramid är mycket brett och inköpsfunktionerna kan därför tillgodose många behov från branschen.

Inköp via flera funktioner

Inköp kan skapas med direkt koppling till kundorder efter behov eller så kan inköpsarbetet och analyser förenklas genom olika rutiner i Pyramid. Det kan göras via automatinköp där systemet föreslår, utifrån disponibelt samt inköpsparametrar, vad som ska köpas hem från aktuell leverantör när du ska registrera inköpet. På så sätt minimerar du riskerna för att missa viktiga inköp och att stå utan produkter som ska levereras till slutkund.

 

Behovsanalys och varupåfyllnad i affärssystemet

Ibland behövs bättre underlag för att till exempel säkerställa att lager och produktion fungerar optimalt. Då kan inköpen göras med hjälp av behovsanalyser. Det innebär att systemet analyserar behovet utifrån:

·         Aktuella order som är på väg ut.

·         Prognosorder som är planerade.

·         Tillverkningsorder som ska tillverkas.

·         Inköp som ska inlevereras.

Systemet räknar sedan fram ett förslag för att täcka behovet och tar hänsyn till inköpsparametrar på artiklarna. På så vis blir inköpen effektiva i aspekt av tid och kostnad. Leveranserna blir också strategiskt och stabilt organiserade. Därmed är affärssystemets behovsanalyser är en stark pelare för ett mer hållbart flöde i inköp, lager och produktion.

Inköpsparameter och säsongsartiklar

För en del företag finns det hela eller delar av ett sortiment som är säsongsbetonat. Där kan inköpen innehålla betydande variation beroende på till exempel säsong, termin eller årstid. Vi benämner det som säsongsartiklar, men i själva verket är användbarheten mycket större än så. Systemets funktionalitet i inköpsverktygen flexibel och välanpassad för användarens behov. Med Pyramid beräknar systemet inköpsparametrar för att skapa effektiva och optimala inköpsrutiner. För en bra framförhållning baseras beräkningarna på tidigare års statistik. Följaktligen blir inköpen för det varierande behovet under året mer träffsäker och stabil, något som många handelsbolag eftersträvar.

Hantering av flera olika valutor

Hantera dina order, inköp och fakturaflöden i olika valutor och se till att eventuella kursdifferenser blir justerade på ett önskvärt sätt. Aktuella dagskurser hämtar affärssystemet automatiskt från Riksbanken. Det innebär att den administrativa hanteringen av valutor minimeras. Du slipper lämna affärssystemet för att hämta uppgifterna på andra ställen, för att sedan mata in dessa manuellt. Automatiseringen medför dessutom att siffrorna alltid är aktuella och korrekta.

Struktur på lagret med batchhantering

För den som arbetar ute på lagret är struktur A och O. Arbetet håller många gånger ett högt tempo och därför är det viktigt att ha ett bra lagersystem att luta sig mot. Verktygen i affärssystemet innebär att du kan göra lagerhållningen både tids- och kostnadseffektiv. Med batchhantering på artiklarna kan spårbarhet upprätthållas och säkerställa moment i arbetsprocessen. I systemet är det möjligt att lagerföra artiklar på olika lagerplatser. Det går dessutom att kombinera olika lagerplatser med batchhantering och låt affärssystemet hålla reda på dess olika kostnader och FIFO-datum. Genom att skapa plocklistor och göra sökningar på lagerplats och batchnivå blir dina plockningar lätthanterade och effektiva.

Stöd för serienummermärkta varor

Är varje artikel unik finns möjligheten att hantera varje individ med ett unikt serienummer. Ända från inleverans eller i produktionen, till att slutkunden får leveransen lagras och hanteras nödvändig information som är unik för varje serienummer. Om serienummer ingår i en struktur med andra serienummer får du en bra överblick över strukturen. Exempelvis får du en överblick av kostnader för de olika individerna som ingår. Behövs regelbunden service av individerna kan Pyramid på ett enkelt sätt skapa en eller flera serviceorder utifrån givna förutsättningar. Men de går givetvis bra att skapa enstaka serviceorder i samråd med slutkunden.

Arbeta mobilt

Mobiliteten i affärssystemet Pyramid ger dig möjlighet att arbeta med handdatorer. Handdatorerna hjälper dig med bland annat –inventering, in- och utleveranser och lagerförflyttningar.

Hantering av flera fysiska lager

Affärssystemet Pyramid tar dig igenom hela flödet från inköp till att varan ligger på hyllan i lagret och slutligen säljs till kund. Om ditt företag tillhör en kedja eller koncern kanske det finns flera lager på olika orter eller i olika länder. Då är det viktigt att ha kontroll över det disponibla antalet på respektive lager och omföra mellan dessa vid behov.

Med den centrala och samlade inblicken som lagersystemet ger, kan du göra strategiska och hållbara val för verksamheten och dina fysiska lager.

E-handel

Öppna upp för fler försäljningstillfällen med en e-handel. Erbjud kunderna en möjlighet att beställa sina produkter från en e-handel. Eller låt säljaren visa upp och beställa produkterna direkt i en platta – allt direkt integrerat och uppkopplat med Pyramid. Med e-handel slipper du koppla samma flera olika system, utan kan ha verksamheten samlad i affärssystemet.

Koppling till TA-system

Kopplingen mellan ett TA-system och Pyramid skapar ett logiskt nav för det transportadministrativa arbetet. Tillsammans med kopplingen knyts företag, transportör och slutkund samman. 

I Pyramid kan du leverera ut kundens order eller ta många orders på en gång och låta systemet hålla koll på vad som kan levereras. Möjlighet att skicka och följa transportuppdraget till olika transportörer via en koppling mot en part. På så vis får du dessutom ett bra och kontrollerat flöde för distribution, lager och leverans.

E-faktura

Som en miljö- och hållbarhetsåtgärd är det idag många företag som endast skickar och godtar E-faktura. I Pyramid kan du enkelt skicka dina fakturor automatiskt via ett e-fakturaflöde och låta en operatör se till att rätt format hamnar hos rätt mottagare. Den som inte kräver ett specifikt format eller operatör kan med enkelhet skicka ut fakturorna via e-post utan manuell hantering. 

Reklamationshantering

Skulle något bli fel på vägen så är ett bra reklamationsflöde en framgångsfaktor. I vårt affärssystem kan du enkelt hålla reda på och hantera dina kund- och leverantörsreklamation. Det är också möjligt att låta dessa sammankopplas för att få ett bra helhetsgrepp i reklamationsärendena. Olika åtgärder kan enkelt utföras utifrån olika beslut som är fattade på varje reklamation.

Kundrelationer via de inbyggda CRM funktionerna.

Något som genomsyrar hela systemet är CRM-funktionerna. Dessa funktioner gör så att du får bra kontroll över dina kontakter och objekt i Pyramid, vad som är sagt och vad som ska göras. Aktiviteter, bokningar och annan information når du från olika ställen i systemet. Uppgifterna finns lättillgängliga där du har behov av det och där det hjälper dig i din verksamhet.

Funktioner

 • Behovsanalys och varupåfyllnad
 • Leveranssäkerhet
 • Inköpsplanering
 • Leveransplaner och prognoser
 • Hantering av flera fysiska lager
 • Flytande inventering
 • Lagerplatser
 • Batch-hantering
 • Mobila lösningar för lagerhållning och orderläggning
 • Koppling till TA-system
 • Avisering – via sms eller e-post
 • Reklamationshantering
 • Intrastat
 • e-handel
 • Trepartshandel
 • Stöd för serienummermärkta varor
 • Kundspris via prisavtal, prislistor och kampanjer
 • Hantering av flera olika valutor
 • E-faktura
 • Kundrelationer via de inbyggda CRM funktionerna.
 • Lönsamhetsuppföljning via kraftfulla statistikverktyg
 • EDI

Vanligt förekommande moduler

Följande moduler är vanligt förekommande för branschen Handel.