Vilka är de största fördelarna med ett ERP-system som har integrerat MPS-system

foto_generell_585848973.jpeg

Riskerna med att ha två separata system för tillverkande företag kan leda till splittrade data, tidskrävande processer, högre risk för fel, svårigheter att anpassa sig till förändringar samt högre kostnader. De tillverkande företagen kräver att processerna i allra högsta grad är effektiva för att verka i en konkurrensutmanande värld. Det finns inte utrymme för kompromisser eller att delar av tillverkningsflödet lämnas åt slumpen.

Det finns flera fördelar med att ha ett affärssystem som har integrerat MPS-system (Master Production Schedule). Här presenterar vi några av de största fördelarna: 

 • Helhetslösning: Ett integrerat MPS-system ger en helhetslösning för produktionsplanering, inköp, lagerstyrning, kundorderhantering, fakturering och andra affärsprocesser. Detta innebär att alla delar av företagets verksamhet är integrerade och kan hanteras i samma system.

 • Bättre beslutsunderlag: Få mer exakta och aktuella data om produktionen och lagerstatus. Detta ger företagsledningen bättre beslutsunderlag för att planera produktionsresurser och lagerhållning. Dessutom kan man upptäcka och hantera flaskhalsar och överflöd i produktionen.

 • Effektivare produktion: Med en helhetslösning kan produktionen planeras och styras på ett effektivt sätt. Detta innebär att man kan minska ledtider, förbättra leveransprecisionen och optimera produktionskostnaderna.

 • Ökad kundnöjdhet: Ett integrerat MPS-system gör att man kan möta kundernas krav på korta ledtider, hög kvalitet och personliga produkter. Man kan även ge bättre och mer korrekt information om leveranstider och lagersaldo till kunderna.

 • Automatisering av processer: Med ett integrerat system kan du automatisera många processer i företaget, till exempel produktionsschemaläggning, inköp av material och kundorderhantering. Detta sparar tid och minskar risken för fel.

Fördelarna med Pyramid Business Studios MPS för tillverkande företag

Pyramid Business Studios MPS-system är en helt integrerad lösning som är anpassningsbar för tillverkande företag. Det har utvecklats i nära samarbete med användarna för att möta branschens specifika behov. Systemet hanterar order, lager och inköp och har funktioner för planering av resurserna för både produktionen och kontoret. Det underlättar det dagliga arbetet och förenklar uppföljningen av verksamheten.

Oavsett om det är en liten verkstad eller en stor fabrik kan Pyramid Business Studios MPS-system användas för att analysera materialbehov, skapa inköp, planera operationer och hantera både lagerstyrd och kundorderstyrd tillverkning. Det finns också stöd för extern tillverkning det vill säga legotillverkning.

Uppskattade funktioner för effektiv styrning och planering av material och resurser

Pyramid Business Studios MPS är ett utmärkt val för dig som vill ha allt samlat i ett system och slippa använda flera olika. Vi erbjuder en rad uppskattade funktioner, nedan presenteras några av dem:

 • Styrning och planering av material och resurser: Effektivt hantera och planera sina material- och resursbehov. Du kan enkelt att övervaka och anpassa tillverkningsprocessen baserat på efterfrågan och tillgängliga resurser.

 • Integrerat system: Det är en sömlös koppling till order, inköp och lager. Detta möjliggör en smidig informationsöverföring mellan olika delar av verksamheten och minskar risken för fel och missförstånd.

 • Förkalkyl: Gör noggranna förkalkyler till dina tillverkningsprocesser. Detta underlättar kostnadsberäkningar och ger företaget ökad insikt i produktionskostnader och marginaler.

 • Efterkalkyl och uppföljning: Utför efterkalkyler och följ upp resultatet av dina tillverkningsprocesser. Detta gör det möjligt att analysera och utvärdera kostnadseffektiviteten hos olika produktionsorder och optimera företagets verksamhet.

 • Planering: Avancerade planeringsfunktioner för att effektivisera tillverkningsprocessen. Skapa detaljerade produktionsplaner och säkerställa att material och resurser används på bästa möjliga sätt.

 • Lagerstyrt eller kundorderstyrt: Systemet stöder både lagerstyrd och kundorderstyrd tillverkning. Det ger företaget flexibilitet att anpassa sig till olika kundkrav och produktionsstrategier.

 • Automatik kring dokument och ritningar: Möjlighet till automatisk hantering av dokument och ritningar, vilket underlättar och effektiviserar kommunikationen mellan olika avdelningar och förenklar hanteringen av teknisk dokumentation.

Se referenser från samma bransch och läs mer om hur Pyramid Business Studio kan tillgodose behoven för tillverkande företag här

Information

Publicerad 1 juni 2023
Uppdaterad 1 juni 2023

Fler nyheter