Skydda ditt företags information: 3 viktiga åtgärder mot cyberbrottslighet och nätfiske

foto_generell_485640696.jpeg

Cyberbrottsligheten mot samhällsviktig infrastruktur har ökat markant och är numera ständigt närvarande för oss alla. Det är därför också viktigt att se över sina säkerhetsåtgärder för att skydda informationen i ett företag. Det finns flera saker man kan göra för att minska risken för att information hamnar i fel händer. Nedan ser du några tips och råd som kan vara enkla att börja med:

  • För det första är det viktigt att vara vaksam på länkar och vara försiktig när man öppnar e-postmeddelanden. Många skadliga program kommer via e-postmeddelanden och nätfiske, så det är viktigt att vara på sin vakt och aldrig klicka på en länk om man är osäker på dess äkthet. Multifaktor-autentisering kan också hjälpa till att motverka effekterna av nätfiske.

  • För det andra är det viktigt att använda en lösenordshanterare och single-sign-on. Detta minskar risken för att användare återanvänder lösenord eller använder svaga lösenord. Det är också viktigt att ha multifaktor-autentisering på konton som är kopplade till single-sign-on och lösenordshanteraren.

  • För det tredje är det viktigt att se över behörighetsstrukturen inom organisationen och ha en flerlagers säkerhetsstruktur. Det är viktigt att användare endast har tillgång till det de behöver och att inloggning sker via personliga konton som hanteras via en lösenordshanterare.


Slutligen är det viktigt att utbilda medarbetarna och informera om risker och säkerhetsåtgärder. Organisationer bör arbeta med transparens, vaksamhet och systematiskt kvalitetsarbete för att öka säkerheten. Den mänskliga faktorn är ofta orsaken till en incident, så utbildning är avgörande för att minska riskerna.

Information

Publicerad 24 mars 2023
Uppdaterad 30 mars 2023

Fler nyheter