Effektivisera byggprocesserna med rätt affärssystem

foto_generell_324027017.jpeg

Digitalisering är avgörande för att effektivisera byggprocesserna, men byggbranschen ligger efter i jämförelse med andra branscher när det kommer till digitalisering.

Byggprojekt är ofta stora och komplexa med många involverade parter, vilket kräver högsta möjliga precision och kontroll över processerna. Dessvärre är IT-landskapet ofta föråldrat och inte datadrivet, vilket försvårar en effektiv överblick över processerna. Även om datadrivna processer finns på plats är de ofta uppdelade i flera system som inte kommunicerar med varandra, vilket skapar ytterligare hinder för en smidig och effektiv digitalisering.

I byggsektorn, där de flesta anställda ständigt är på språng, är tillgången till all nödvändig information avgörande, oavsett plats. För att förenkla arbetet för alla parter involverade, behöver man övergå från manuella processer och föråldrade system och i stället införa effektiva arbetssätt. Detta skulle leda till stora förbättringar inom byggbranschen menar många som är verksamma inom sektorn.

För att uppnå en moderniserad byggbransch krävs ett samarbete mellan hållbara tekniklösningar och rätt leverantör. Genom att använda de smarta verktygen och funktionerna i Pyramid Business Studio, i kombination med en erfaren partner, finns det möjligheter att utveckla digitala arbetsflöden som förenklar och effektiviserar flera viktiga processer inom byggprojekt.

App för snabb och enkel kommunikation inom byggbranschen

För att kunna vara konkurrenskraftiga i byggbranschens digitaliseringsresa är det viktigt för företag att ha tillgång till all nödvändig information från berörda avdelningar. Med möjlighet för medarbetare att lägga till information och delta i pågående projekt oavsett om dem är på kontoret eller ute på fältet spills det ingen onödig tid. Dessutom tillhandahåller Pyramid Business Studio en smidig app som bidrar till snabb kommunikation och samarbetsfunktioner med berörda kollegor, uppdragsgivare och andra externa parter. Dessa funktioner är av stor betydelse för att uppnå en effektiv digitalisering inom byggbranschen.

Här är några fördelar med att välja ett komplett affärssystem för företag som är verksamma inom byggsektorn:

  • Effektivare hantering av projekt: Låt affärssystemet hjälpa till att automatisera processer och hantera projekt på ett mer effektivt sätt, det kan minska tiden och kostnaderna för byggprojekten.

  • Förbättrad bokföring och fakturering: Välj ett affärssystem som också kan hantera bokföring och fakturering direkt kopplat till projekten, det minskar risken för fel och ökar företagets intäkter.

  • Ökad transparens: Med rätt affärssystem ökar transparensen genom att samla all information på ett ställe, det gör det lättare att övervaka och kontrollera företagets verksamhet.

  • Bättre beslutsfattande: Ett komplett affärssystem ger ledningen bättre insikt i företagets prestationer och ger dem information för att ta bättre beslut.

  • Bättre kundhantering: Ett affärssystem kan hjälpa till att hantera kundinformation, uppgifter om tidigare projekt och fakturering på ett enklare och mer strukturerat sätt, vilket kan förbättra kundrelationerna.

Affärssystemet för entreprenadföretag - hantera anbudsprojekt och ÄTA-arbeten smidigt

Affärssystemet Pyramid Business Studio tillgodoser alla dessa delar och passar perfekt för entreprenadföretag som hanterar projekt, oavsett storlek. Det ger rapporteringsmöjligheter både på kontoret och på plats, hanterar anbudsprojekt, ändringar- och tilläggsarbeten-ÄTA samt löpande arbeten med enkelhet.

Dessutom ger affärssystemet ordning och reda på projektdokumenten och underlättar attestering av leverantörsfakturor. Genom att använda Pyramid Business Studio kan entreprenadföretag spara tid och effektivisera rutinerna från offert till fakturering och projektuppföljning.


Läs mer om entreprenadföretag i Pyramid Business Studio: https://unikum.se/om-pyramid/branscher/entreprenad/

Läs mer om vår app Phone Edition: https://unikum.se/om-pyramid/pyramid-moduler/phone-edition/

Information

Publicerad 29 mars 2023
Uppdaterad 31 mars 2023

Fler nyheter