P27 - Ny nordisk digital betalplattform

En man som tittar på en mobil och håller en kaffekopp i andra handen

De nordiska länderna kommer i framtiden att ha ISO 20022 som gemensam standard för elektroniska betalningssystem.

P27-projektet som ägs av sex större nordiska banker löper under flera år och under flera etapper. Till att börja med så omfattas Sverige, Danmark och Finland med valutorna SEK, DKK och EUR. 

Betaltjänsterna ska fungera smidigt över landsgränserna och oavsett vilken valuta som används. Betalningarna ska komma fram till mottagaren snabbare jämfört med idag. Det planeras också för att man ska kunna göra realtidsbetalningar.

Längre fram så kommer P27 också att omfatta Autogiro, men finns inga detaljer om detta idag.

Viktigt att veta

Filkommunikation med Bankgirot kommer att upphöra och all filkommunikation kommer att ske via bankerna. Det innebär att de tjänster som idag hanteras av Bankgirot och Plusgirot kommer att hanteras av bankerna i framtiden.

Det betyder att de kunder som idag har filkommunikation direkt mot Bankgirot behöver ändra så det sker direkt mot sin bank istället.

Betalningsfiler ersätts

Betalningsfiler som LB, UTLI/SISU och inbetalningsfil exempelvis BgMax kommer att ersättas med XML enligt formatstandarden ISO 20022.

Betalformaten LB, UTLI/SISU kommer att fasas ut under Q1 2022.

De kunder som hanterar utbetalningar via värdeavi till mottagaren kommer att beröras. De får  inhämta kontouppgifter, eller ta kontakt med sin bank vad de kan erbjuda.

I detta första skede så ska betal- och inbetalningsfiler ersättas, från lokala till filformat enligt ISO 20022.

ISO 20022 XML

Betalningar enligt ISO 20022 XML fungerar idag i rutin 335 från och med 3.42A sp10. Detsamma gäller återrapportering i 335.

Inkommande betalningar enligt ISO 20022 XML fungerar idag i rutin 237 med filformatet CAMT54-Credit från och med 4.14A04L. Tidigare betalformat TotalIn och BgMax kommer att ersättas med CAMT54-Credit.

Kring kontoöverföringar och kreditnotor

Kontoöverföringar kommer att kräva mottagarens namn. Bankerna har en skyldighet att ha med namnet så därför blir detta obligatoriskt. Mottagaren ska alltid kunna se namn och adress på betalaren.

Hantering av kreditnotor innebär att bevakningar inte längre sker via bankerna. Om en kreditnota ingår i en betalning får betalningsbeloppet inte bli noll eller negativt.

Bankgiro och Plusgiro påverkas ej

P27 kommer inte att påverka Bankgiro- eller Plusgironr, och betalningar till dessa kommer att fungera som tidigare. Detta innebär att ingenting behöver göras på fakturan utan Bankgironr/Plusgironr ska finnas på fakturan. Samma sak gäller OCR-nummer.

Det krävs inte en så kallad bankintegration som vissa banker marknadsför, för att klara P27.

Rekommendationer

Filformaten från rutin 330, 331, 332 och 333 kommer inte att fungera att skicka till banken utan ersätts av filformat pain.001.001.03 som skapas i rutin 335.

Samtliga kunder rekommenderas att gå över till ISO 20022 XML. För att klara P27 krävs att kunder har aktiverat XML i 791 Giro med info om sin bank och kör minst version 4.14A04L.

Ladda ner artikeln som PDF:
https://kund.unikum.se/dok/P27_Nordic_Payments_Platform.pdf

Information

Publicerad 13 december 2021
Uppdaterad 21 september 2022

Fler nyheter