Förändringar i Intrastat - SCB 2022

Man och kvinna kommer gående på ett kontor. Mannen håller i en surfplatta.

Från och med rapporteringsmånad januari 2022 kommer en ny EU-förordning (EU 2019/2152) börja gälla för Intrastatundersökning gällande Export. Se vidare information:
https://www.scb.se/lamna-uppgifter/foretagsundersokningar/information-med-anledning-av-coronaviruset/mikrodatautbyte-forandringar-i-intrastat/

Mikrodatautbytet innebär att två nya variabler ska samlas in i Intrastat: partner-ID och ursprungsland. En ytterligare förändring är att tvåsiffriga transaktionstyper kommer ersätta nuvarande ensiffriga för att möta de nya behoven.

Version 4.15A kommer att släppas under oktober och tillägg 2 till version 4.14sp5 är planerat att släppas i månadsskiftet oktober/november.

Förändringar i Pyramid:

  • Partner-ID hämtas från fältet VAT-nummer i rutin 720 Kunder. (I version 4.15 kan partner-ID även anges per leveransadress.)
  • Ursprungsland hämtas från fältet ursprungsland i rutin 710 Artiklar.
  • Tvåsiffriga transaktionskoder finns tillgängliga i Pyramid.
     

Vid utleverans i Pyramid sparas dessa värde automatiskt ner i intrastatregistret. I rutin 744 Intrastat-rapporter ges det sedan möjlighet till justering av dessa. I denna rutin finns nu även möjlighet att byta transaktionstyp på ett urval av många transaktioner på en gång. Det finns även möjlighet att uppdatera utförseltransaktioner med ursprungsland från artikeln.


I de fall en vara levereras till en leveransadress med annan landskod än den som är registrerad på kunden behövs i version 4.14 en manuell justering av utförseltransaktionerna göras i rutin 744. Möjlighet att ange partner-ID på leveransadressen kommer att finnas från version 4.15.

 

Artikelregister behövs ses över så att ursprungsland finns registrerat på de artiklar som berörs av denna förändring.

Information

Publicerad 13 december 2021
Uppdaterad 24 januari 2022

Fler nyheter