Förändringar i Intrastat - SCB 2022

13 december 2021
foto_gp_471006395.jpeg

Från och med rapporteringsmånad januari 2022 kommer en ny EU-förordning (EU 2019/2152) börja gälla för Intrastatundersökning gällande Export. Se vidare information:
https://www.scb.se/lamna-uppgifter/foretagsundersokningar/information-med-anledning-av-coronaviruset/mikrodatautbyte-forandringar-i-intrastat/

Mikrodatautbytet innebär att två nya variabler ska samlas in i Intrastat: partner-ID och ursprungsland. En ytterligare förändring är att tvåsiffriga transaktionstyper kommer ersätta nuvarande ensiffriga för att möta de nya behoven.

Version 4.15A kommer att släppas under oktober och tillägg 2 till version 4.14sp5 är planerat att släppas i månadsskiftet oktober/november.

Förändringar i Pyramid:

  • Partner-ID hämtas från fältet VAT-nummer i rutin 720 Kunder. (I version 4.15 kan partner-ID även anges per leveransadress.)
  • Ursprungsland hämtas från fältet ursprungsland i rutin 710 Artiklar.
  • Tvåsiffriga transaktionskoder finns tillgängliga i Pyramid.
     

Vid utleverans i Pyramid sparas dessa värde automatiskt ner i intrastatregistret. I rutin 744 Intrastat-rapporter ges det sedan möjlighet till justering av dessa. I denna rutin finns nu även möjlighet att byta transaktionstyp på ett urval av många transaktioner på en gång. Det finns även möjlighet att uppdatera utförseltransaktioner med ursprungsland från artikeln.


I de fall en vara levereras till en leveransadress med annan landskod än den som är registrerad på kunden behövs i version 4.14 en manuell justering av utförseltransaktionerna göras i rutin 744. Möjlighet att ange partner-ID på leveransadressen kommer att finnas från version 4.15.

 

Artikelregister behövs ses över så att ursprungsland finns registrerat på de artiklar som berörs av denna förändring.