Nyheter

foto_generell_613147934.jpeg

Uppdateringar i momsregler från och med 1 juli 2023: Ny mervärdesskattelag och andra lagändringar

10 juli 2023

Från och med den 1 juli träder flera nya lagar och regler i kraft, såsom tillfällig skattefrihet för laddning på arbetsplatsen och avskaffad skattenedsättning för datorhallar. Här följer några exempel inom Skatteverkets områden: Nya momsregler En ny mervärdesskattelag har godkänts av riksdagen och kommer att ersätta den nuvarande mervärdesskattelagen. Syftet med den nya lagen…

Läs artikel