Lediga tjänster

Vi har inga lediga tjänster för tillfället.

Arbetsplatsen

Att arbeta hos oss

Här får du en trygg anställning med flextid, extra semesterdagar och friskvårdsbidrag. Placeringen av vårt kontor i Lund ger dig goda kommunikationsmöjligheter. Med en stor lyhördhet för vår personal strävar vi efter att ge våra anställda bästa möjliga förutsättningar att bedriva ett trivsamt och givande arbete. Hos oss arbetar vi i team, men där den anställde samtidigt får utrymme för enskilt arbete i det egna arbetsrummet.  Vi prioriterar en god sammanhållning i personalstyrkan och anordnar därför regelbundet olika sammankomster och aktiviteter.

Personuppgifter vid rekrytering

Vitec Unikum Datasystem AB sparar/behandlar personuppgifter i samband med rekrytering så länge som de är nödvändiga för att genomföra rekryteringen samt enligt gällande lagkrav.

När du skickar en spontanansökan eller intresseanmälan till oss, som inte avser en viss tjänst eller ett pågående rekryteringsärende, men som vi bedömer kan bli intressant i framtiden, kan vi komma att spara din information för framtida rekryteringsbehov. Du kan när som helst begära att få del av sparad information eller att vi ska radera dina uppgifter, genom att kontakta oss per e-post personuppgifter.unikum@vitecsoftware.com.

Om oss

Pyramid Business Studio är ett av marknadens bredaste affärssystem för mindre och medelstora företag. Systemet innehåller allt från redovisning och logistik till BI och e-handel. Pyramid är moduluppbyggt och utvecklat för att passa inom många olika branscher som handel, retail, service, tillverkning, entreprenad och projekt. Idag använder mer än 6,500 företag Pyramid i sin dagliga verksamhet. Den stora kundbasen ger ett stabilt kassaflöde över tiden i såväl låg- som högkonjunktur. Vitec Unikum Datasystem AB har utvecklat affärssystem sedan 1982 och har totalt 90 anställda.