Copyright och varumärken

Copyright och varumärken

Externa program kompatibla med Pyramid

Adobe, Adobes logo, Acrobat Reader DC, Acrobat DC, och Adobe PostScript, är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.

 

Btrieve, Pervasive, Actian PSQL™ Vx Server, Actian PSQL™ Server, Actian PSQL™ Workgroup och Backup Agent är registrerade varumärken som tillhör Actian Corporation.

 

JMail är en produkt och registrerat varumärke tillhörande Dimac Development AB.

 

Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds i USA och andra länder.

 

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008 och Windows Server 2012, Microsoft Excel och Microsoft Word är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

 

OpenOffice.org är en samling kontorsprogram med öppen källkod är registrerat varumärke som tillhör The Apache Software Foundation.

 

För information om webbläsare som stöds hänvisas till installationsdokumentation om PBS Webb.

 

Externa program kompatibla med specifika Pyramidmoduler

 

Betalkort EMV
Betalkort EMV är certifierad av Payzone, för användning med deras produkt Spectracard 3.

 

e-line
Klarna är en produkt och registrerat varumärke tillhörande Klarna AB.

 

Dibs är en produkt och registrerat varumärke tillhörande DIBS Payment Services.

 

e-Säljare Pyramid
iTunes®, App Store℠ och iPad® samt iPhone®  är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. (”Apple”).

 

Google Play är en tjänst som tillhandahålls av Google Inc.

 

Android är ett öppet mobilt operativsystem för främst smartphones och pekplattor, som utvecklas av Android Inc., ett dotterföretag till Google Inc.

 


 

PBS Webb
Google Authenticator™ mobile app är en produkt och ett registrerat varumärke tillhörande Google Inc.

 

Webbapplikationer, senaste versionen av:

·     Internet Explorer (För PBS som körs i Windows är kravet Internet Explorer lägst version 9)

·     Windows Edge

·     Firefox

·     Chrome

·     Safari

 

Dokumentation

Handböcker som finns för Pyramid Business Studio gäller för användning med Microsoft Windows. Se anvisningarna per dokument om vilken version som gäller. För senare förändringar eller tillägg, hänvisas till programmets hjälpavsnitt eller särskild dokumentation.

 

Dokumentationen, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i enlighet med villkoren i licensen. Handboken tillhandahålls endast för informationsanvändning, och kan liksom programvaran ändras utan föregående varning och ska inte tolkas som ett åtagande från Unikum datasystem ab. Unikum påtar sig inte ansvar eller ansvarsskyldighet för eventuella fel som kan finnas i handböckerna.

 

Med undantag av vad som beskrivs i licensen, får utgåvorna inte mångfaldigas, översättas eller lagras i annat sökbart medium eller maskinläsbar form, helt eller delvis, utan skriftligt medgivande från Unikum datasystem ab. Om inte annat anges, är alla data, företagsnamn och personnamn som används i exempel eller beskrivningar helt fiktiva.

 

Handböckerna är framställda på Unikum i Lund.
copyright © 2021 Vitec Unikum datasystem ab.

 

Tredjepartsinformation

Unikum datasystem ab tillhandahåller ibland information från tredje part för att hjälpa dig finna teknisk support eller annan information. Denna information kan ändras utan föregående varning. Unikum datasystem ab garanterar inte korrektheten i denna tredjepartsinformation.

 

För mer information om immateralrätt, kontakta:
Vitec Unikum Datasystem ab

Traktorvägen 14

226 60 Lund

Telefon: 046-280 20 00

E-post: info@unikum.se

Kontakta oss

Vitec Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14, 226 60 Lund
Tel: 046-280 20 00
Fax: 046-280 20 01
E-post: info.unikum@vitecsoftware.com

Våra öppettider
Vardagar: 8.00 - 17.00
Lunchstängt: 12.00 - 13.00

Övriga öppettider
Skärtorsdag, Valborgsmässoafton och dag före julafton (vardagar): 8.00 - 12.00
Midsommarafton, Julafton och Nyårsafton: Stängt