Pyramid har givit oss möjligheter att förbättra produktionsflödet, kundservicen och skapar lättbegripliga underlag för oss beslutsfattare
Torbjörn Sund , Ekonomichef

Unigraphics AB Unigraphics AB, med huvudkontor och produktion i Borås, är Skandinaviens ledande tillverkare av stämplar som har 45 anställda och en omsättning på omkring 40 mkr.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Proclient System AB är pyramidåterförsäljare åt Unigraphics AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Proclient System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Proclient System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Unigraphics AB

Pyramid har givit oss möjligheter att förbättra produktionsflödet, kundservicen och skapar lättbegripliga underlag för oss beslutsfattare

- Torbjörn Sund , Ekonomichef

Vi valde Pyramid Business Studio från Proclient System AB, för att det bäst passar våra tillverknings, sälj- och beslutsprocesser. Vi har även integrerat systemet mot vårt befintliga e-handelssystem. Vi är mycket nöjda med vårt val av Pyramid och Proclient och den effektivisering vi fått avseende vår produktion och kundservice. Unigraphics marknadsför sitt sortiment av grafiskt kundanpassade produkter för profilering av företag (stämplar, gravyrarbeten, skyltar, trycksaker mm) i huvudsak genom affärsområdena Stämplar & Gravyrer och Stämpline. Genom affärsområdet Stämpline Industrimärkning marknadsförs märkningsprodukter för industriellt bruk. Unigraphics International erbjuder kompletta system för tillverkning av självfärgande stämplar.

Företagsfakta

Unigraphics AB Unigraphics AB, med huvudkontor och produktion i Borås, är Skandinaviens ledande tillverkare av stämplar som har 45 anställda och en omsättning på omkring 40 mkr.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är pyramidåterförsäljare åt Unigraphics AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.

Proclient System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Proclient System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Referenser i samma bransch