En fördel med Pyramid är att man kan gå in och justera och anpassa systemet hur man vill
Per Sönnerhed , Ekonomichef

TeleProffs Sverige AB har verkat inom branschen sedan 1989. Företaget har ca 50 medarbetare och omsätter ca 70 mkr. Finns i Jönköping, Värnamo, Växjö, Kalmar och Linköping.

Branschtillhörighet
  • Entreprenad företag

INVID Jönköping AB är pyramidåterförsäljare åt TeleProffs Sverige AB. Besök INVID Jönköping AB på invid.se.

INVID Jönköping AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
INVID Jönköping AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

TeleProffs Sverige AB

En fördel med Pyramid är att man kan gå in och justera och anpassa systemet hur man vill

- Per Sönnerhed , Ekonomichef

När det gäller Pyramid har TeleProffs varit med länge. De har använt systemet sedan slutet av nittiotalet, och i dag använder de Pyramid till nästan alla delar av verksamheten. Ekonomi, säljstöd, försäljning, redovisning, order, lager, inköp, kassa osv… – Pyramid är navet i hela vårt datastöd. Vi ville undvika att ha fler olika separata system, så nu ligger nästan allt samlat i Pyramid. Mer eller mindre alla anställda kommer på ett eller annat sätt i kontakt med Pyramid dagligen, och de flesta är relativt duktiga och mogna användare. De använder bland annat flerlager och funktioner för att hantera serienummer och serviceorder. Nyligen uppdaterade TeleProffs till Pyramid Business Studio Version 3, och den senaste tiden har man tillsammans med INVID bland annat arbetat med att anpassa säljstödsfunktionerna i CRM-modulen. – Nu har vi ett väldigt bra säljstöd som alla säljare kan ta del av. Alla ser samma sak och alla vet vad som gäller. Det fungerar jättebra och INVID har varit till stor hjälp. Flexibiliteten och möjligheten att själv kunna påverka design och funktioner är en annan fördel med Pyramid. I Pyramid Design Studio kan man göra egna förändringar i standarddialogerna och ändra och anpassa de olika informationsfälten efter eget önskemål. Man kan själv utforma sitt skrivbord och lägga in egna favoriter … – En fördel med Pyramid är att det är väldigt flexibelt och att man kan gå in och justera och anpassa systemet efter hur man vill att det ska se ut och fungera. TeleProffs är en av Sveriges ledande leverantörer inom tele- och datakommunikation. De verkar inom fem affärsområden; telefonväxlar, mobiltelefoni, datakommunikation, operatörstjänster och utbildning. Fokus ligger på effektiva funktioner, lägre driftskostnader, och kostnadseffektiva helhetslösningar.

Företagsfakta

TeleProffs Sverige AB har verkat inom branschen sedan 1989. Företaget har ca 50 medarbetare och omsätter ca 70 mkr. Finns i Jönköping, Värnamo, Växjö, Kalmar och Linköping.

Branschtillhörighet
  • Entreprenad företag

Pyramidåterförsäljare

INVID Jönköping AB är pyramidåterförsäljare åt TeleProffs Sverige AB.
Besök INVID Jönköping AB på invid.se.

INVID Jönköping AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
INVID Jönköping AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid