Vi har vuxit med Pyramid i 15 år!
Monika Arnstein

Kilenkrysset AB ingår i Kilenkrysset som är en företagsgrupp bestående av ett flertal bolag. De bedriver byggverksamhet och fastighetsförvaltning runtom i Sverige, har ca 50 anställda i Kilenkrysset AB och sysselsätter därutöver i genomsnitt 150 personer genom underentreprenörer och konsulter. Byggverksamheten omsätter 600 Mkr och fastighetsförvaltning 300 Mkr, enligt 2009 års siffror.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Entreprenad företag

Netropolis AB är pyramidåterförsäljare åt Kilenkrysset AB. Besök Netropolis AB på netropolis.se.

Netropolis AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Netropolis AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Kilenkrysset AB

Vi har vuxit med Pyramid i 15 år!

- Monika Arnstein

Vi har använt oss av affärssystemet Pyramid i drygt 15 år vilket gör att vi har varit med om ett antal versionsuppdateringar. Systemets enkla uppbyggnad och bra hjälp från vår ÅF har gjort att vi hela tiden kunnat hänga med i förändringarna och Pyramid växer med oss i vår expansion. Vi har hela tiden haft Netropolis AB som vår ÅF. De har därför full kännedom om vårt bolag och vet vilka uppgraderingar som behöver göras och när. Fastprisavtal på all IT-support gör att vi alltid får snabb och bra hjälp och då vi kontinuerligt etablerar på nya orter får vi också hjälp med att lägga upp nya bolag och få dem att fungera i systemet.

Företagsfakta

Kilenkrysset AB ingår i Kilenkrysset som är en företagsgrupp bestående av ett flertal bolag. De bedriver byggverksamhet och fastighetsförvaltning runtom i Sverige, har ca 50 anställda i Kilenkrysset AB och sysselsätter därutöver i genomsnitt 150 personer genom underentreprenörer och konsulter. Byggverksamheten omsätter 600 Mkr och fastighetsförvaltning 300 Mkr, enligt 2009 års siffror.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Entreprenad företag

Pyramidåterförsäljare

Netropolis AB är pyramidåterförsäljare åt Kilenkrysset AB.
Besök Netropolis AB på netropolis.se.

Netropolis AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Netropolis AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid