Serienummer som räddar liv!
Hans Liljenborg , Ekomonichef

JoLife AB Företaget bildades 2001, omsätter ca 18 MSEK och har 15 anställda i Lund.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

DH Solutions AB är pyramidåterförsäljare åt JoLife AB. Besök DH Solutions AB på dhsolutions.se.

DH Solutions AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
DH Solutions AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

JoLife AB

Serienummer som räddar liv!

- Hans Liljenborg , Ekomonichef

När vi tittade efter ett affärsystem till Jolife AB var möjligheten att kunna koppla serienummer på en produkt till en specifik slutkund ett absolut krav. Pyramid var det enda utprövade affärssystem som erbjöd den möjligheten och vi är mycket nöjda med serienummermodulen och även redovisnings- och lagerbiten. Vi har precis också installerat e-faktura och räknar med att kunna arbeta med elektroniska fakturor fullt ut i början på 2006. Pyramid kan också matcha den expansiva fas som företaget är inne i nu och vi räknar också med att samtliga anställda ska använda och ha nytta av främst CRM-funktionen i Pyramid inom en snar framtid. Jolife AB är ett forskningsföretag från Ideon i Lund som själva har utvecklat och tillverkar LUCAS, en hjärt- och lungräddningsutrustning som snabbt blivit välkänd och spridd över hela världen. Produkten säljs och marknadsförs internationellt till vård- och akutmottagningar, ambulanser, läkarbilar osv.

Företagsfakta

JoLife AB Företaget bildades 2001, omsätter ca 18 MSEK och har 15 anställda i Lund.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

DH Solutions AB är pyramidåterförsäljare åt JoLife AB.
Besök DH Solutions AB på dhsolutions.se.

DH Solutions AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
DH Solutions AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Referenser i samma bransch