Pyramid Business Studio hjälper oss att vara en partner att lita på!
Susanne Hedman , VD

EA Gruppen AB erbjuder konstruktion och tillverkning av elutrustningar för lågspänningsfördelning och automation.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Devisum Affärssystem AB är pyramidåterförsäljare åt EA Gruppen AB. Besök Devisum Affärssystem AB på devisum.se.

Devisum Affärssystem AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Devisum Affärssystem AB tilläggstjänster
  • Erbjuder inga tilläggstjänster

EA Gruppen AB

Pyramid Business Studio hjälper oss att vara en partner att lita på!

- Susanne Hedman , VD

En proffsig leverantör med bra support. Vi arbetar mest aktivt i Pyramidmodulen MPL/MPS men använder även affärssystemet till fakturering och redovisning. I MPL/MPS-modulen hanteras alla moment från offertförfrågan till dess att produkten levereras till kunden. Varje år lägger Elektro Aros Montage ca 500 tillverkningsorder i Pyramid Business Studio.

Företagsfakta

EA Gruppen AB erbjuder konstruktion och tillverkning av elutrustningar för lågspänningsfördelning och automation.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

Devisum Affärssystem AB är pyramidåterförsäljare åt EA Gruppen AB.
Besök Devisum Affärssystem AB på devisum.se.

Devisum Affärssystem AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Devisum Affärssystem AB tilläggstjänster
  • Erbjuder inga tilläggstjänster

Referenser i samma bransch