Pyramids styrka är möjligheterna till anpassning
Lars Gedda , VD

AG Blommor AB är ett importföretag vars affärsidé är försäljning av snittblommor, buntar & buketter. Vi jobbar mot den Svenska marknaden, vårt andra bolag i Holland arbetar mot Tyskland och Belgien. AG Blommor omsätter idag i Sverige omkring 37 miljoner.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Iternity Solutions AB är pyramidåterförsäljare åt AG Blommor AB. Besök Iternity Solutions AB på iternity.se.

Iternity Solutions AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Iternity Solutions AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

AG Blommor AB

Pyramids styrka är möjligheterna till anpassning

- Lars Gedda , VD

Ingenting har varit omöjligt. Jag tycker att styrkan med Pyramid Business Studio är just möjligheterna till anpassning. – Säger Lars Gedda på AG Blommor AB. Centralerna i Pyramid är en annan stark sida. Man hämtar upp en kund eller en order och når via centralerna nästan 100% av alla historiska och kommande affärshändelser. Tack vare Iternity’s insatser har vi fått en lösning vi kan växa med. Inom kort kommer vi att utöka vår Pyramid med direktimportering av inköp där Iternity Solutions AB just nu gör mindre anpassningar för att passa våra flöden.

Företagsfakta

AG Blommor AB är ett importföretag vars affärsidé är försäljning av snittblommor, buntar & buketter. Vi jobbar mot den Svenska marknaden, vårt andra bolag i Holland arbetar mot Tyskland och Belgien. AG Blommor omsätter idag i Sverige omkring 37 miljoner.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Pyramidåterförsäljare

Iternity Solutions AB är pyramidåterförsäljare åt AG Blommor AB.
Besök Iternity Solutions AB på iternity.se.

Iternity Solutions AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Iternity Solutions AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Referenser i samma bransch